Baxter

 

Pozvánka

Termín pro zaslání přihlášek k účasti
je prodloužen
do 27. února 2019

Program

Program lékařů (Sál Diamant) – změny vyhrazeny

9:00 – 10:30 Registrace, káva  
Dopolední blok – plenary
Předsedající: prof. Opatrná
prof. Rychlík
MUDr. Valkovský
 
10:30 – 10:45 Zahájení sympózia
Krzysztof Poplawski (GM Baxter)
prof. Tesař
(předseda ČNS)
 
10:45 – 11:15 Peritoneal dialysis for the un-planned starter: Any advantage of PD? Outcome on peritoneal dialysis?
prof. Thierry Lobbedez (France)
 
11:15 – 11:25 Registry RRT - vybraná epidemiologická data pacientů léčených peritoneální dialýzou
prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA, (FNKV Praha)
 
11:25 – 11:50 Mortalita PD vs HD - nové ovlivnitelné rizikové faktory?
prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D. (FN Plzeň)
 
11:50 – 13:00 Lunch  
První odpolední zasedání – Telemedicína
Předsedající: doc. Paříková
MUDr. Bednářová
MUDr. Szonowská
 
13:00 – 13:30 Sharesource & Remote Management
Dr.ssa Sabrina Milan Manani (Vicenza, Itálie)
 
13:30 – 13:50 První zkušenosti s platformou Sharesource, telemedicína v PD
MUDr. Ivana Jordanov Bílková, B. Braun Avitum
 
13:50 – 14:05 Úhrady telemedicínských výkonů
MUDr. Mgr. Petr Struk (ČJS JEP)
 
14:05 – 14:30 Coffee Break  
Druhé odpolední zasedání
Předsedající: prof. Viklický
prof. Tesař
MUDr. Nedbálková
 
14:30 – 14:50 Kognitivní funkce
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA (VFN Praha)
 
14:50 – 15:10 PD most k transplantaci a po transplantaci
doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D. (IKEM Praha)
 
15:10 – 15:30 Guidelines a denní praxe
MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc. (VFN Praha)
 
15:30 – 16:00 Coffee Break  
Třetí odpolední zasedání
Předsedající: Dr. Šváč
Dr. Szonowská
doc. Paříková
 
16:00 – 16:20 Management obtížných symptomů u pacienta na PD
MUDr. Barbora Szonowská (VFN Strahov)
 
16:20 – 16:40 Peritoneálna dialýza pri kontrole refraktérnej kongescie
MUDr. Juraj Šváč (FNsP F.D.Roosevelta, Slovensko)
 
16:40 – 17:00 Peritoneální katetr očima chirurga aneb Bůh je skrytý v detailu
MUDr. Jiří Poledník (Kroměřížská nemocnice)
 
  Závěr sympozia  

Program sester (Sál Sapphire)

Sesterský blok
14:20 – 14:45 Sharesource Remote Management - z pohledu sestry
Miloš Neslušan
 
14:45 – 15:05 Kazuistika pacienta s diagnózou Juvenilní nefronoftíza typu I. očima matky - dialyzační sestry
Renata Ťulpová
 
15:05 – 15:30 Príbeh jedného malého cestovateľa
Eva Kováčová
 
15:30 – 16:30 Coffee Break